- Solar Energy Conversion Group

Go to content

Main menu:

SEMINARS

next:previous
:

1. dr Jan Sobuś "Zastosowania spektroskopii impedancyjnej do badania fotoogniw sensybilizowanych barwnikiem"
                      27.06.2016

2. Monika Wendel "
Badania fotoindukowanych procesów w betalainach"
                      11.10.2016

3. Katarzyna Pydzińska "
Badania fotoogniw perowskitowych"
                      26.10.2016

4. Rafał Białek "
Konstrukcja ogniw słonecznych opartych na bakteryjnych centrach reakcji,
                     
dwutlenku tytanu i hydrożelach polimerowych"                 
                      09.11.2016

5. dr Maciej Zalas "
Wpływ położenia grupy kotwiczącej w cząsteczce barwnika na sprawność ogniw DSSC"
                      23.11.2016

6. dr
Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska
                     "
Ferroelectric Organic Layers with Advantageous Properties for Photovoltaics – a DFT-based analysis"
                      07.12.2016

7. dr Wawrzyniec Kaszub
"Wielozłączowe ogniwa fotowoltaiczne"
                      21.12.2016

8. dr Mateusz Gierszewski "
Pożądane i niepożądane procesy zachodzące w ogniwach DSSC – opis przy
                      
wykorzystaniu femtosekundowej absorpcji przejściowej i spektroskopii impedancyjnej"
                      11.01.2017

9. Maciej Klein "
Efekty magnetyczne w barwnikowych i organicznych ogniwach fotowoltaicznych"
                      15.02.2017

10.
dr Emerson Coy and dr Igor Iatsunskyi
                      "
Photoelectrochemical water-splitting: Metal oxides and Metal carbides."
                       08.03.2017

11. Adam Glinka "
Molekularna i atomowa pasywacja w fotoogniwach barwnikowych"
                      29.03.2017

12. Iwona Grądzka, "Limity wydajności fotoogniw sensybilizowanych barwnikami rutenowymi"
                      19.04.2017

13. Sebastian Szewczyk "
Badanie własności Fotosystemu I osadzonego na podłożach nieorganicznych"
                      17.05.2017

14. Katarzyna Pydzińska and Adam Glinka "Wrażenia po konferencji HOPV17"
                       07.06.2017

15.
Sabina Brazevič "Fotochromizm w naftopiranach"
                    
  21.06.2017

16. d
r Mateusz Gierszewski and  Iwona Grądzka
                       "Wybrane zagadnienia konwersji energii słonecznej z konferencji ICP i ISPPCC 2017"
                       11.12.2017 (within MTPR seminars)

17. dr hab.
Marcin Ziółek "Funkcja aparaturowa w femtosekundowej absorpcji przejściowej"
   
                   08.01.2018

18. d
r hab. Tomasz Grzyb "Up-konwersja w nanomateriałach domieszkowanych jonami lantanowców:
                      
synteza, właściwości strukturalne i spektroskopowe",  
                      22.01.2018 (within MTPR seminars)

19.
Daria Larowska "Fotokatalityczny rozkład wody w układach barwnik/tlenek grafenu/ kompleks kobaltu."
                      05.02.2018 (within MTPR seminars)

20. dr hab.
Marcin Ziółek "Generacja białego światła i modulacja fazowa"  
                
     26.02.2018

21. dr hab. Gotard Burdziński "Metodyka pomiarów absorpcji przejściowej"  
                      12.03.2018

22. Iwona Grądzka "Fotokataliza z cząsteczkami rutenowymi"  
                      09.04.2018

23. Brian Quere "
Characterization of mixed-ion perovskite solar cells prepared under different conditions"
                      25.06.2018

24.
Jessica Taylor Flach "Two-dimensional white-light spectroscopy and its applications for understanding carbon
                                 
nanotube and perovskite photophysics"
                      23.07.2018 (within MTPR seminars)

25.
Prof. Kong Liu "Carrier dynamics in organic and perovskite solar cells"
                     24.06.2019  (within MTPR seminars)
                     
26. Katarzyna Pydzińska-Białek,
Viktoriia Drushliak
                    "Recent studies of triple cation perovskites"
                    25.06.2019

 
Back to content | Back to main menu